Максимална удръжка от възнаграждение по запор съгласно ДОПК, когато служител получава минимална работна заплата

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
чака актуализация 21 юни 2021 958 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ специалисти, които желаят да изчислят размера на максималната удръжка от заплатата на служител по запор, получен от публичен изпълнител (запор по ДОПК), когато служителят получава нетно възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на максималния размер на удръжката от заплата на служител по запор съгласно ДОПК, когато служителят получава нетно възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

Фактическа обстановка

Служител получава 650 лв. нетно възнаграждение за януари 2021 г. Преди да изплати трудовото възнаграждение на служителя за посочения месец, работодателят получава запорно съобщение от публичен изпълнител по реда на ДОПК. Сумата по запорното съобщение е в общ размер на 5 000 лв.

Трябва да се изчисли какъв е максималният размер на удръжката, която работодателят трябва да направи от възнаграждението на служителя и да преведе на публичния изпълнител, както и какъв е размерът на сумата, която следва да се изплати на служителя.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 227 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 86 думи;