Изчисляване на основна заплата при договорена нетна заплата

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 14 януари 2021 1412 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за ТРЗ експерти – в случаите, когато искат да изчислят каква основна заплата да впишат при изготвянето на трудовия договор със служител, когато е договорено неговото нетно възнаграждение, без да има зачетен стаж по специалността.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на основното възнаграждение чрез договорената нетна заплата между работодателя и служителя.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 23 думи;

скрито платено съдържание: 16 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 188 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 134 думи;