Изчисляване на минимален осигурителен доход при непълно работно време

Едуард Пушев
Старши експерт обработка на заплати в Kreston BulMar
актуално 4 март 2021 295 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за ТРЗ експерти, които желаят да изчислят минималния осигурителен доход (МОД) на служител, който работи на непълно работно време, за да се избегне рискът възнаграждението на лицето, върху което то ще бъде осигурено, да се окаже по-ниско от минималния осигурителен доход, върху който то трябва да бъде осигурено.

Целта на този пример е да покаже използването на калкулатора за изчисляване на минимален осигурителен доход в случаите, когато лице, съгласно своя трудов договор, работи на непълен работен ден.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 43 думи;

скрито платено съдържание: 13 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 75 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 67 думи;