Изчисляване на нетна заплата по основна заплата и бюджет за допълнително възнаграждение

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 13 януари 2021 1665 уникалност: 100%

Цел на примера

Това изчисление е предназначено за служители, работещи по трудов договор, които искат да изчислят колко ще бъде нетното им възнаграждение при конкретно договорена основна заплата и допълнително възнаграждение, което е бюджет, формиран като процент от продажби.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за изчисляване на нетно възнаграждение на служител, когато възнаграждението на служителя се определя от договорената основна заплата и бюджета за допълнително възнаграждение.

Фактическа обстановка

скрито платено съдържание: 55 думи;

скрито платено съдържание: 25 думи;

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 182 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 56 думи;