Новини
свързани към Търговско и Договорно Право

общовалидни за темата

 1. ВКС прие, че правото на Павлов иск се прехвърля и при цесия
 2. Ипотека, заличена поради изтичане на 10-годишния срок, може да бъде вписана наново
 3. Investor Finance Forum: Кризата е ускорила процеса на иновациите
 4. Малки и средни български бизнеси се включват в новите програми за цифрово финансиране на Европа
 5. IPO фонд ще съдейства на малки и средни бизнеси да се листват на борсата
 6. Приходите в бюджета от ДДС растат спрямо 2019 г. – заради повишено потребление и месеците след първото затваряне
 7. Бизнес климатът у нас се е влошил през ноември
 8. ЕК одобри новата гаранционна програма на ББР за подкрепа на бизнеса
 9. Търговия и онлайн продажби – с 30% ръст на инвестициите
 10. ББР ще отпуска евтини заеми за предприятия, засегнати от кризата
 11. 60% от компаниите у нас не отчитат загуби през октомври
 12. 20% ръст на активите на инвестиционните фондове
 13. Търговското салдо на България се сви със 136 млн. евро през септември
 14. Чуждите инвестиции в България намаляха с 30%
 15. Какво поскъпна и какво поевтиня през октомври?
 16. 24% от българските предприемачи очакват ръст на оборота си през 2021 г.
 17. МВФ: България разполага с достатъчно пари за мерки във връзка с кризата
 18. 3,5% ръст на производството в заводите през септември
 19. Каква е предприемаческата ни активност в условията на криза?
 20. Цените на заводите у нас намаляват
 21. Подобряват ли се условията за правене на бизнес у нас?
 22. 9 дружества ще получат финансиране за над 2 000 нови работни места
 23. Евтини заеми до 2 млн. лева за големите компании у нас
 24. Външният дълг на България е нараснал с 1,2 млрд. евро
 25. Втори сме в ЕС по най-нисък държавен дълг и бюджетен дефицит
 26. Прогноза на МФ: Икономиката ни ще започне да се възстановява през 2022 г.
 27. 11,43 млрд. еврофинансиране за България до 2027 г.
 28. Над 1 млрд. лева са инвестирани в търговския сектор по време на кризата
 29. ББР ще отпуска повече гаранции за антикризисни заеми
абонамент