Търговия и онлайн продажби – с 30% ръст на инвестициите

26 ноември 2020, 16:25 515

Най-големият ръст на вложенията е в сектор „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност“ – с над 70%

Пандемията доведе до значителен ръст на бизнес инвестициите в сектора на търговията, с особен успех при онлайн продажбите. Инвестициите в сектор „Търговия; ремонт на автомобили; транспорт и складиране; хотелиерство и ресторантьорство“ през третото тримесечие на 2020 г. надминаха 1,1 млрд. лева, бележейки ръст от близо 30%. Това сочат данни на НСИ, цитирани от в. „Труд“, предаде БТА.

Още по-голям ръст на инвестициите се наблюдава в сектора на строителството през същия период – с над 42%, или 283 млн. лева. Вложенията в този сектор през всяко от тримесечията на тази година са повече спрямо същия период на 2019 г.

Най-големият ръст на инвестициите е в сектор „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална дейност“ – с повече от 70%, или над 1 млрд. лева. Значителни са инвестициите и в сектора на производството – „Добивна и преработваща промишленост; доставяне на води, канализационни услуги и отпадъци“. През третото тримесечие на годината те са на стойност над 1,36 млрд. лева, а ръстът е с 2,3% на годишна база. Това показва, че въпреки кризата предприятията не само не спират да инвестират в дейността си, но и влагат по-големи суми, отколкото през същия период на 2019 г.

Вложенията са нараснали и в селското, горското и рибното стопанство – с 15,4%, достигайки 278 млн. лева за разглежданото тримесечие.

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в България са нараснали с 10,8% през третото тримесечие на годината, надвишавайки 4,982 млрд. лева.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент