20% ръст на активите на инвестиционните фондове

23 ноември 2020, 00:00 535

За първите девет месеца на 2020 г. общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове като процент от БВП е 4,7%

Активите, управлявани от български и чуждестранни инвестиционни фондове с дейност у нас, към края на септември 2020 г. са на стойност 5,25 млрд. лева. Така техният размер бележи ръст с 20%, или с 875,6 млн. лева, в сравнение със септември 2019 г. А ръстът спрямо месец юни 2020 г. е с 570,9 млн. лева, сочи статистиката на БНБ, цитирана от БТА.

За първите девет месеца на 2020 г. общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове като процент от БВП е 4,7%, при 3,6% от БВП към септември 2019 г. и 4,2% - към края на второто тримесечие на 2020 г.

Нараства броят на чуждестранните инвестиционни фондове на българския пазар, показва още статистиката на БНБ. Към края на септември те са 1 147, като броят им е нараснал със 70% спрямо края на месец юни. Между юли и септември акумулираните в тези колективни схеми активи са на стойност 3,57 млрд. лева, което е с 535 млн. лева повече спрямо полугодието на тази година. А в сравнение с края на септември 2019 г., сумите в портфейлите на чуждестранните инвестиционни фондове също бележат ръст – с 851,5 млн. лева.

Към края на деветмесечието на годината привлечените парични средства от сектор „Застрахователни компании и инвестиционни фондове“ отново са с най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове. Сумите са нараснали с близо 519 млн. лева, достигайки 2,74 млрд. лева спрямо юни 2020 г. Те са повече и спрямо септември 2019 г.

Домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, са преоткрили инвестиционните фондове като възможност за избягване на ниски лихви, например по банкови депозити или като още едно място за диверсифициране на спестявания. Поради тази причина има ръст на средствата от този сектор в портфейлите на тези фондове, който е с 38,10 млн. лева, т.е. достига 617,6 млн. лева към края на септември (в сравнение с юни). А в спрямо деветте месеца на миналата година, вложенията от тези инвеститори в чуждестранни инвестиционни фондове са значително по-големи – с близо 100 млн. лева.

До 1,68 млрд. лева са нараснали активите на българските инвестиционни фондове към края на септември 2020 г. В сравнение със септември 2019 г. те бележат ръст с 24,1 млн. лева, или 1,5%, а в сравнение с юни 2020 г. – с 36 млн. лева, или с 2,2%.

Към края на третото тримесечие на 2020 г. най-големи са активите на фондовете, инвестирали в акции.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент