Чуждите инвестиции в България намаляха с 30%

18 ноември 2020, 00:00 545

Най-големите инвестиции в страната ни през 2020 г. идват от Нидерландия, Австрия, Германия и Русия

В периода януари – септември 2020 г. преките чужди инвестиции в България са в размер на 729,4 млн. евро, или 1,3% от брутния вътрешен продукт. Това означава, че те са намалели с 326,8 млн. евро (или с 30,9%) спрямо същия период на 2019 г., сочат данни на БНБ, цитирани от в. „Труд“.

През месец септември нетните чужди инвестиции в страната ни възлизат на 268,9 млн. евро, в сравнение с 53,3 млн. евро през същия месец на 2019 г. А за първите девет месеца на годината нетните инвестиции на чуждестранни граждани и предприятия в имоти възлизат на 1,6 млн. евро, при 3,8 млн. евро за същия период на миналата година. Спадът в този аспект е с близо 58%.

За деветмесечието привлеченият дялов капитал е отрицателен и възлиза на 935,7 млн. евро. Това означава, че чуждестранни дружества продават своите бизнеси на български дружества и изтеглят капиталите си. За същия период на 2019 г. стойностите отново са били отрицателни – в размер на 479,5 млн. евро.

За първите девет месеца на 2020 г. реинвестираната печалба на чуждестранни компании и в притежавани от тях български дружества е 439,7 млн. евро, в сравнение с 535,9 млн. евро за същия период на 2019 г.

Чуждите инвеститори финансират с все по-големи кредити дейността на дружествата си у нас. Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чужди инвеститори е 1,225 млрд. евро за периода януари – септември на 2020 г., докато през същия период на миналата година е възлизала на 999,9 млн. евро.

Най-големите нетни преки чуждестранни инвестиции в България за периода са от Нидерландия – 418,7 млн. евро, следвана от Австрия с 235,4 млн. евро, Германия със 122,3 млн. евро и Русия със 103,5 млн. евро. А нетните преки инвестиции на български дружества в чужбина за същия период се равняват на 105,1 млн. евро, в сравнение с 352,5 млн. евро през 2019 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент