Подобряват ли се условията за правене на бизнес у нас?

30 октомври 2020, 00:00 569

В анкета на НСИ български мениджъри от различни сектори отговарят на въпроси за бизнес климата

Бизнес климатът в България се е подобрил през октомври, в сравнение със септември. Това показват резултатите от анкета на НСИ, проведена сред мениджъри на предприятия от различни сфери на икономиката, предаде БТА.

Анкетираните от сферите на строителството, търговията на дребно и услугите отчитат подобрение през октомври, докато тези от сферата на промишлеността са в противоположна ситуация. Според резултатите от анкетата това се дължи на по-умерените очаквания на мениджърите за състоянието на предприятията през следващите 6 месеца. Те споделят, че все пак има приток на нови поръчки през последните 3 месеца, но нямат повишени очаквания за производствена активност през следващите.

Подобрението на бизнес климата в строителството се дължи на повишените оценки на мениджърите за състоянието на предприятията. Те отчитат строителната активност като „леко повишена“ и очакват благоприятни условия за дейността си през следващите месеци.

В търговията на дребно, където също анкетата отчита подобрен бизнес климат, също има позитивни очаквания от страна на мениджърите за състоянието на предприятията през следващите месеци. Те прогнозират както повишен обем на продажбите, така и повече поръчки към доставчици. В сферата на услугите мениджърите също са дали оптимистични оценки по отношение на търсенето през следващите три месеца.

Мениджърите от всички сектори споделят мнението, че не очакват промяна на цените през следващите няколко месеца. Основна пречка за бизнеса, според тях, все още е несигурната икономическа среда в условията на криза. Друг проблем (особено за секторите промишленост, търговия на дребно и услуги) е както недостатъчното търсене в България и чужбина, така и конкуренцията. А в строителството основният проблем е недостигът на работна ръка.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент