ЕК одобри новата гаранционна програма на ББР за подкрепа на бизнеса

27 ноември 2020, 16:26 539

С одобрените промени в програмата ще се дава възможност на по-голям брой компании, засегнати от пандемията, да ползват облекчени условия за кредити

Българските предприятия, засегнати от мерките срещу разпространението на Covid-19, ще имат достъп до по-големи кредити, при облекчени условия. Предвижда се повече бизнеси да имат достъп до заеми, гарантирани от Българската банка за развитие (ББР). След като промените бяха гласувани от Министерския съвет, те вече са одобрени и от Европейската комисия, предаде БТА.

С промените в гаранционната програма на ББР се разширява обхватът на правителствената мярка в подкрепа на бизнеса. Те ще влязат в сила, след като бъдат подписани допълнителните споразумения с всяка от търговските банки, които са партньори по програмата.

Промените бяха въведени с цел подпомагане на по-голям брой компании от сектори, засегнати от пандемията. Увеличава се и размерът на гарантираните от ББР заеми и той вече ще може да достига до 1 млн. лева за малки и средни предприятия. Освен това по програмата ще могат да кандидатстват и големи компании, а заемите за тях ще бъдат до 2 млн. лева. Достъп до гарантираните от ББР заеми ще имат само търговски дружества по смисъла на Търговския закон. Ще бъдат подпомогнати и предприятия в сферата на туризма и транспорта, които досега не можеха да кандидатстват. Подкрепа ще получат и по-големите местни производители, осигуряващи заетост за цели региони в страната.

ББР гарантира 80% от размера на кредитите, отпускани от търговските банки по антикризисната програма. Процентът се запазва и след одобрените промени. Банкерите, които ще са партньори по програмата, ще имат правото да изискват от предприятията вещни обезпечения в размер до 50% от стойността на договорените кредити – за да повишат склонността си да кредитират и за да намалят размера на лихвите по отпуснатите заеми. Банките ще имат и правото да предоставят необезпечено финансиране.

Финансирането на малки и средни предприятия все пак ще остане приоритет на програмата. Минималната квота за тях ще бъде поне 60% от формираните портфейли от кредити. Механизмът е подобрен по начин, който ще позволява възможност не само за оборотен капитал, но и за отпускане на финансов ресурс за инвестиции.

Крайният срок за кандидатстване за финансиране от търговските банки е удължен с 6 месеца – до 20 юни 2021 г. С още една година се удължава и срокът на предоставената от ББР гаранция по портфейлите от кредити. Ще има и по-дълъг гратисен период за съществуващите заеми, които ще се включват в гарантирания от ББР портфейл – до 30 юни 2021 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент