11,43 млрд. еврофинансиране за България до 2027 г.

20 октомври 2020, 00:00 563

Основен приоритет за следващия програмен период е осигуряване на растеж на икономиката на база иновациите

11,43 млрд. евро ще бъде европейското и национално финансиране за България за програмен период 2021 – 2027 г. Това гласи проектът на споразумението за партньорство на България, който вече е публикуван за обществено обсъждане, съобщава БТА.

Осигуряването на растеж на икономиката на база иновациите ще бъде основният приоритет през следващите години. Главният фокус ще бъде постигането на интелигентен икономически преход чрез приложна наука и иновативни средства. Останалите политики, които ще бъдат насърчени с предоставените средства, са: чист и справедлив енергиен преход, кръгова икономика и зелени и сини инвестиции; подобряване на регионалната свързаност и мобилност; развитие в сферата на образованието и човешките ресурси; устойчиво и интегрирано развитие на регионите.

Финансирането е с допълнителен ресурс от 200 млн. евро, които ще бъдат пренасочени към слабо развитите региони. Единият вариант е средствата да бъдат разпределени приоритетно към Северозападния и Северния централен район, а другият – към всички райони, с изключение на София.

1,555 млрд. евро са предвидени за програма за конкурентоспособност и иновации в предприятията през следващия програмен период. В това отношение към момента страната ни се нуждае от подобрение – иновационното ни представяне е 49% от средноевропейското. Този сектор не е достатъчно добре финансиран – нареждаме се на 27-о място в ЕС по дял на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност (0,75% от БВП). Поради тази причина се предвижда създаването на нова програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация, която ще бъде финансирана с бюджет от 1,041 млрд. евро.

Във връзка с политиката за чист и справедлив енергиен преход, се предвижда да бъде увеличен делът на предприятията с въведени нисковъглеродни, енерго- и ресурсноефективни технологии. Една от целите е 60% увеличаване на рециклираните битови отпадъци, както и до 78% нарастване на вторичното пречистване на отпадъчните води. Сред целите е и 50% намаляване на дела на населението, живеещо при нива на замърсяване с фини прахови частици над допустимите спрямо 2017 г. норми, и 35% намаляване на дела на хората, живеещи в риск от бедствия.

Общо 1,9 млрд. евро ще бъдат инвестициите в програма „Транспортна свързаност“. В следващите години ще бъде модернизирана жп линията от сръбската граница, за да бъде завършен жп коридорът до турската граница. Ще се изграждат нови жп линии, осигуряващи връзката между България и Северна Македония. Предвижда се и доизграждане на магистралните връзки в Северна България.

1,162 млрд. евро от парите за транспортна свързаност ще бъдат инвестирани в развитие на метрото, както и за системи за управление на транспорта.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент