Приходите в бюджета от ДДС растат спрямо 2019 г. – заради повишено потребление и месеците след първото затваряне

2 декември 2020, 15:25 507

През октомври приходите от ДДС сделки в България възлизат на 753 млн. лева, или с 40% повече от октомври 2019 г.

Оборотите на предприятията от сделки в страната през последните месеци нарастват значително. През месец октомври приходите от ДДС сделки в България възлизат на 753 млн. лева, или с 40% повече, в сравнение с октомври 2019 г. Това показват данни на Министерството на финансите, цитирани от в. „24 часа“, предаде БТА.

През предходните два месеца ръстът на приходите от ДДС от оборота у нас беше съответно с 10% и с 25%. Това показва, че хората пазаруват повече след временното свиване на разходите през пролетта. Има обаче промяна на пазара – оборотите на някои предприятия нарастват, докато на други намаляват. Хората все по-често пазаруват онлайн и през последните месеци се купуват повече стоки за дома, отколкото дрехи и обувки.

Приходите на хотелите в България също намаляват. През октомври българите са пътували повече в чужбина, отколкото през същия месец на 2019 г.

Заради свиването на приходите от ДДС от внос с близо 20% общите приходи в хазната от ДДС от януари до октомври са 9,2 млрд. лева, т.е. има спад с 1,6% на годишна база. Една от причините за това е цената на петрола, която е по-ниска спрямо миналата година. Това води и до по-малко приходи от ДДС при неговия внос в страната. Друга причина е въведената на 1 юли 2019 г. възможност за отложено плащане на ДДС при внос на някои видове стоки от страни извън Европейския съюз. Ефектът от това за периода януари – октомври е неначислен ДДС при внос в размер на 931 млн. лева.

През първите десет месеца на годината нарастват и постъпленията от данъка върху доходите – със 130 млн. лева, както и от осигуровки – с 358 млн. лева. Това се дължи до голяма степен на повишаването на минималната работна заплата.

Приходите в хазната от акциза върху алкохола са намалели с 9%. Причината за това е, че хората по-рядко посещават ресторанти. Липсата на чуждестранни туристи също оказва влияние върху този фактор.

Изпълнение на бюджета (до октомври, в лева)

Показател

2019 г.

2020 г.

Промяна

I. Общо приходи

36,318 млрд.

36,26 млрд.

-58 млн. (-0,15%)

1. Данъчни приходи

29,091 млрд.

29,248 млрд.

+157 млн. (+0,53%)

- корпоративни данъци

1,786 млрд.

1,648 млрд.

-138 млн. (-7,72%)

- данък върху доходите

3,371 млрд.

3,501 млрд.

+130 млн. (+3,85%)

- ДДС

9,349 млрд.

9,199 млрд.

-150 млн. (-1,6%)

- акцизи

4,637 млрд.

4,596 млрд.

-41 млн. (-0,88%)

- осигуровки

8,671 млрд.

9,029 млрд.

+358 млн. (+4,12%)

2. Неданъчни приходи

5,442 млрд.

4,825 млрд.

-617 млн. (-11,33%)

3. Помощи (пари от ЕС)

1,783 млрд.

1,186 млрд.

+403 млн. (+22,6%)

II. Общо разходи

35,236 млрд.

35,606 млрд.

+370 млн. (+0,79%)

III. Излишък (дефицит)

1,082 млрд.

654 млн.

-428 млн. (-39,55%)

По данни на МФ

 

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент