Формуляри
свързани към Търговско и Договорно Право

общовалидни за темата

 1. Пълномощно за Закупуване на Недвижим Имот
 2. Пълномощно за Продажба на Недвижим Имот
 3. Договор за Възлагане
 4. Договор за Бартер
 5. Оттегляне на Пълномощно

свръзани към отделни норми на ТЗ

член 74

 1. Решение за Избор на Управител
 2. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
 3. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети

член 115

 1. Решение за Избор на Управител

член 119

 1. Решение за Избор на Управител

член 135

 1. Решение за Избор на Управител

член 136

 1. Решение за Избор на Управител
 2. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
 3. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети

член 137

 1. Решение за Избор на Управител
 2. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
 3. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети

член 138

 1. Решение за Избор на Управител
 2. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
 3. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети

член 139

 1. Решение за Избор на Управител
 2. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети

член 140

 1. Решение за Избор на Управител

член 141

 1. Решение за Избор на Управител

член 142

 1. Решение за Избор на Управител

член 143

 1. Решение за Избор на Управител
 2. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
 3. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети

член 145

 1. Решение за Избор на Управител

член 147

 1. Решение за Избор на Управител
 2. Решение за Разпределяне на Неразпределена Печалба
 3. Решение за Приемане на Годишни Финансови Отчети

член 301

 1. Пълномощно за Счетоводно Обслужване
абонамент