Статии
свързани към Търговско и Договорно Право

общовалидни за темата

 1. Различията между гражданския и трудовия договор
 2. Различията между гражданския и трудовия договор
 3. Какви са давностните срокове по задълженията?
 4. Различията между гражданския и трудовия договор
 5. Прихващането като способ за погасяване на две насрещни задължения
 6. Същност и форма на договора за дарение. Данъчни ефекти
 7. Какви са давностните срокове по задълженията?
 8. Откъде и как може да се получи удостоверение, че дружество не е в производство по ликвидация или несъстоятелност?

свръзани към отделни норми на ТЗ

член 56

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 58

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 60

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 60а

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 113

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 117

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 118

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 135

 1. Защо да изберем ЕООД пред ЕТ?

член 141

 1. Може ли възнаграждение по договор за управление или граждански договор да се изплати в брой, ако надхвърля 10 000 лв.?

член 178

 1. Как се извършва принудително изпълнение върху акции?

член 181

 1. Как се извършва принудително изпълнение върху акции?

член 722

 1. Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?
 2. Как се получават неизплатени заплати от работодател в производство по несъстоятелност?
абонамент