Външният дълг на България е нараснал с 1,2 млрд. евро

29 октомври 2020, 00:00 572

Според данни на БНБ към края на август брутният ни външен дълг достигна малко над 36 млрд. евро

Брутният външен дълг на България вече възлиза на 36 млрд. евро, или 63,5% от брутния вътрешен продукт. Това сочат данните на БНБ от края на август, предаде БТА.

Цитираните данни сочат увеличение на брутния външен дълг на страната ни с 842,6 млрд. евро (или 2,4%) спрямо края на миналата година. А за една година дългът ни е нараснал с 1,188 млрд. евро (или 3,4%). Дългосрочните задължения за периода са 27,7 млрд. евро (77% от брутния дълг), а краткосрочните – 8,2 млрд. евро (23% от брутния дълг).

В края на август външните задължения на сектор „Държавно управление“ възлизат на 5,665 млрд. евро, като бележат нарастване с 237,8 млн. евро спрямо края на 2019 г., а за една година – с 249,2 млн. евро.

При сектор „Банки“ брутният външен дълг е 4,788 млрд. евро. В този сектор има понижение със 113,4 млн. евро спрямо края на миналата година, а за година има нарастване с 226,8 млн. евро.

Кредитирането между български и задгранични компании е на стойност 14,798 млрд. евро, или с 950 млн. евро повече спрямо края на 2019 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент