Втори сме в ЕС по най-нисък държавен дълг и бюджетен дефицит

23 октомври 2020, 00:00 528

Това сочат данни на Евростат, обхващащи второто тримесечие на 2020 г.

България се нарежда на второ място сред държавите, които са с най-ниско съотношение на държавния дълг и бюджетния дефицит спрямо брутния вътрешен продукт ( БВП). Това сочат данни на Евростат, обхващащи второто тримесечие на 2020 г., предаде БТА.

През второто тримесечие на годината въведените ограничителни мерки във връзка с пандемията, както и увеличените държавни разходи за задоволяване на финансовите потребности, напълно са се материализирали. Европейската статистическа служба посочва, че поради тази причина съотношението на държавния дълг спрямо БВП в еврозоната възлиза на 95,1% – в сравнение с 86,3% в края на първото тримесечие. В рамките на целия ЕС това съотношение се увеличава рязко – от 79,4 на 87,8%. Причината за това е, че държавният дълг рязко се увеличава, а БВП намалява.

През критичния период на годината (второто тримесечие) дълговите ценни книжа представляват 81,6% от държавния дълг в рамките на еврозоната и 81,4% – в рамките на ЕС. Кредитите са съответно 15,1% и 15,4%, а остатъкът е съставен от валути, депозити и междуправителствен дълг.

В края на второто тримесечие на годината най-високите съотношения на държавния дълг към БВП са регистрирани в Гърция (187,4%), Италия (149,4%), Португалия (126,1%), Белгия (115,3%), Франция (114,1%), Кипър (113,2%) и Испания (110,1%), а най-ниските – в Естония (18,5%), България (21,3%) и Люксембург (23,8%). Така се нареждаме на второ място в ЕС по най-нисък държавен дълг и бюджетен дефицит.

През същия период, в сравнение с първото тримесечие, всички държави членки регистрират увеличение на съотношението им дълг към БВП. Най-голямо увеличение се наблюдава в Кипър, Франция, Италия, Испания, Хърватия и Белгия, Словакия и Гърция.

Отново през този период в рамките на ЕС бюджетният дефицит се е увеличил от 2,6% (за предходното тримесечие) на 11,4%.

Най-голям бюджетен дефицит спрямо БВП е отчетен в Полша – 19,8%, следвана от Австрия със 17,3% и Словения с 15,8%. Същевременно най-малкият е в Дания – 3,5%, следвана от България с 5,7% и Латвия с 5,9%.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент