Прогноза на МФ: Икономиката ни ще започне да се възстановява през 2022 г.

21 октомври 2020, 00:00 608

През 2021 г. се очаква ръстът на икономиката да достигне 2,5%, но ще бъде рано да се говори за възстановяване до предкризисните ѝ нива

Очаква се реалното възстановяване на икономиката да започне най-рано през 2022 г. Това гласи макроикономическата прогноза на Министерството на финансите, като анализът е съобразен с настоящата епидемиологична обстановка в България, пише БТА.

Съгласно анализа през 2020 г. Брутният вътрешен продукт ( БВП) на страната ще се понижи с 3%. През следващата година обаче се очаква икономическият ръст да достигне 2,5%. Оптимистичната прогноза предвижда възстановяване потреблението на домакинствата и повишение както на заетостта, така и на доходите. Търсенето на кредити ще се ускори, но ще бъде по-слабо изразено при бизнесите – поради очакваната слаба инвестиционна активност в частния сектор.

Цялостно икономиката на страната няма да може да се възстанови до предкризисните си нива през 2021 г., сочи още прогнозата на финансовото министерство. Основна причина за това е, че спадът на инвестициите се очаква да продължи. Нарастване в това отношение се очаква едва към края на 2021 г. и началото на 2022 г. Бавно ще бъде и съживяването на туристическия сектор, който е най-силно засегнат от пандемията.

По отношение на европейската икономика като цяло, прогнозата е за свиване с 8,3% през 2020 г. Растеж се очаква още от 2021 г., когато икономическата активност в рамките на ЕС ще се увеличи с 5,8%, а в световен мащаб – с 5,1%. При развиващите се пазари се предвижда по-бързо възстановяване, а световната икономика се очаква да се върне към предкризисните си нива по-рано, отколкото европейската.

Икономиката в числа

Показатели

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Международна среда

Световна икономика (реален растеж, %)

3,6

2,9

-4,7

5,1

3,4

3,4

Европейска икономика – ЕС (%)

2,1

1,5

-8,3

5,8

2,6

2,5

Валутен курс (щ.д./евро)

1,18

1,12

1,14

1,18

1,18

1,18

Цена на петрол „Брент“ (щ.д./барел)

71,1

64,0

36,5

43,8

46,4

49,1

Цена на неенергийни суровини (в щ.д., %)

1,7

-4,2

-5,1

2,5

2,1

2,1

EURIBOR 3 м. (%)

-0,3

-0,4

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

Брутен вътрешен продукт

БВП (млн. лв.)

109 743

119 772

119 089*

124 540*

130 876*

137 701*

БВП (реален растеж, %)

3,1

3,7

-3,0

2,5

3,0

3,2

Потребление (%)

4,6

4,7

1,0

2,5

2,3

2,9

Износ на стоки и услуги (%)

1,7

3,9

-10,2

7,2

7,1

5,3

Внос на стоки и услуги (%)

5,7

5,2

-10,4

5,0

6,4

6,7

Пазар на труда и цени

Заетост (СНС, %)

-0,1

0,3

-2,6

0,9

1,5

0,4

 

* Бел.ред. Въпросните суми, оповестени от Министерството на финансите, не съответстват на прогнозата за спад и растеж спрямо базата от 2019 г.

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент