Видеоматериали
свързани към Търговско и Договорно Право

свръзани към отделни норми на ТЗ

член 21

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 23

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 69

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 115

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 118

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 119

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 123

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 133

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 135

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 137

 1. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 141

 1. Изплащане на хонорари и осигуряване на лица по граждански договори
 2. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2020
 3. Доходи, облагане и осигуряване на управители и собственици - 2019

член 145

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 235

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 236

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 240б

 1. Отговорност на участниците в капиталовите дружества

член 262

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 262а

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 262б

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 262в

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 262г

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 263з

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020

член 264в

 1. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации
 2. Отчитане и данъчни ефекти при бизнес комбинации – 2020
абонамент