9 дружества ще получат финансиране за над 2 000 нови работни места

30 октомври 2020, 00:00 692

Безвъзмездната финансова помощ за одобрените проекти е в размер на 9,91 млн. лева

Общо 9 дружества, които изпълняват инвестиционни проекти, ще бъдат финансирани от правителството и ще разкрият 2 349 нови работни места. Договорът е свързан с реализирането на сертифициран инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите и предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на 9 дружества, изпълняващи инвестиционни проекти с издаден сертификат за инвестиция. С него инвеститорите се ангажират да поддържат заетостта по финансираните проекти в срок за минимум 5 години, предаде БТА.

Безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена на дружествата за периода 2020 – 2023 г., е в размер на общо 9,91 млн. лева. Тя е предназначена за частично възстановяване на направените от инвеститорите задължителни здравни и осигурителни вноски (за период до 12 месеца) за служителите, заели новите работни места във връзка с осъществяването на 9 сертифицирани инвестиционни проекта. Самите проекти са свързани предимно с високотехнологични дейности от производствения сектор и сектора на услугите.

Одобрени са проекти както за създаване на нови предприятия, така и за разширяване дейността на съществуващи – в района на София и в общините Ловеч, Куклен, Русе и Белослав. Планира се разкриването на общо 2 349 работни места и извършването на инвестиции в размер на 191,05 млн. лева.

Проектите на дружествата ще се изпълняват, както следва: „Удуърд България“ ЕООД, гр. София; „Олива“ АД, с Разделна, общ. Белослав, обл. Варна; „Витте Аутомотив България“ ЕООД, гр. Русе; „Одело България“ ЕООД, общ. Куклен, обл. Пловдив; „ВиЕмУеър България“ ЕООД, гр. София; „Акронис България“ ЕООД, гр. София; „ВОСС Аутомотив България“ ЕООД, с. Баховица, общ. Ловеч; „Карготек България“ ЕООД, гр. София; „Роберт Бош“ ЕООД, гр. София.

 

ДРУГИ НОВИНИ

филтър по тема:
покажи още
абонамент