Тълкувателно Решение на ВС

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

  1. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 19.03.1996 Г., ОСГК НА ВС

    Могат ли да се претендират лихви за забава при обезщетение за незаконно уволнение?