Ресурси:

 1. Платен Отпуск при Непълна Година

  Калкулаторът служи за изчисляване на полагащия се платен годишен отпуск на служител за определен период от време, в т.ч. когато в същия период от време лицето е ползвало част от своя платен отпуск и/или има неизползван платен годишен отпуск (от предходни години) към началото на периода.

 2. Провизия за Неизползван Отпуск

  Калкулаторът се използва за пресмятане на провизия за неизползвания платен отпуск на един или повече служители в едно предприятие. Това задължение трябва да се отрази в Отчета за Приходи и Разходи и в БАЛАНС-а на предприятието, под формата на провизия.

 3. Отпуски и Обезщетения при Бременност и Майчинство

  описание

 4. Заплата по време на платен отпуск

  Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждението за дните платен годишен отпуск на служител.

 5. Обезщетение за неизползван платен отпуск

  Калкулаторът служи за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск от служител, при прекратяване на неговия трудов договор.

абонамент