Отпуски

 1. Обезщетение за Неизползван Платен Отпуск

  Калкулаторът служи за изчисляване на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск от служител, при прекратяване на неговия трудов договор.

 2. Заплата по Време на Платен Отпуск

  Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждението за дните платен годишен отпуск на служител.

 3. Отпуски и Обезщетения при Бременност и Майчинство

  Калкулаторът е предназначен  за бъдещи майки и осиновители и техните работодатели, за да изчислят периодите на болничните и отпуските, които трябва да се ползват по време на бременност и майчинството и за документите, които трябва да се представят във връзка с това.

  Калкулаторът позволява на бъдещите майки и осиновители да изчислят прогнозния размер на обезщетението от ДОО за предстоящо или планирано ползване на болнични и отпуск.

  Всяка майка има  право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, ако:
  1. има 12 месеца осигурителен стаж, като осигурен  за този риск;
  2. към датата на първия болничен за бременност и раждане е осигурено лице за този риск.

  Всяка майка има право на болнични и отпуск до навършване на 2-годишна възраст на детето, а всеки осиновител има право на 365 дни отпуск от датата на осиновяване на детето, но не по-късно от навършването му на 5-годишна възраст.

 4. Платен Отпуск при Непълна Година

  Калкулаторът служи за изчисляване на полагащия се платен годишен отпуск на служител за определен период от време, в т.ч. когато в същия период от време лицето е ползвало част от своя платен отпуск и/или има неизползван платен годишен отпуск (от предходни години) към началото на периода.

 5. Провизия за Неизползван Отпуск

  Калкулаторът се използва за пресмятане на провизия за неизползвания платен отпуск на един или повече служители в едно предприятие. Това задължение трябва да се отрази в Отчета за Приходи и Разходи и в БАЛАНС-а на предприятието, под формата на провизия.