Информация за Справочник НКПД

Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД-2011) определя професионалната и длъжностна структура на работната сила в Република България и има за цел да осигури получаването на съвместима и сравнима информация на европейско и международно ниво за професионалната и длъжностна структура на работната сила.

НКПД-2011 е разработена в съответствие с методологията на Международната стандартна класификация на длъжностите (ISCO-08). Прилагането на НКПД-2011 в съответствие с международните стандарти позволява да се изучава и развива пазара на труда, да се правят измервания, сравнения и анализи, както на национално ниво, така и на международно.

Структурата на НКПД-2011 следва точно структурата на ISCO-08. Обхватът на единичната група професии е дефиниран и чрез изчерпателен списък на длъжностите, които се съдържат в нея, като всяка длъжност има уникален код.

НКПД-2011 се прилага от НАП при регистриране на трудови договори, от НОИ при регистриране на осигурени лица за трудови злополуки, от НСИ при статистически изследвания и от изследователски и социологически организации.

НКПД

Национална класификация на професиите и длъжностите

търси
1 РЪКОВОДИТЕЛИ
11 Законодатели висши представители и изпълнителни директори
+
12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества
+
13 Ръководители в производството и специализираните услуги
+
14 Ръководители в хотелиерството търговията и други услуги
+
2 СПЕЦИАЛИСТИ
21 Специалисти по природни и технически науки
+
22 Медицински специалисти
+
23 Преподаватели
+
24 Стопански и административни специалисти
+
25 Специалисти по информационни и комуникационни технологии
+
26 Юристи и специалисти по обществени науки и култура
+