Наредби

  Тъй като обикновено Наредбите са с дълги и трудно запомнящи се имена, за удобство на потребителите в този списък те са представени с кратки и лесни за запомняне заглавия. Чрез задържане на мишката върху „ i “ инфобутона може да се види оригиналното заглавие на всяка наредба. При търсене на наредба в търсачката същата ще бъде открита както по оригиналното, така и по краткото си заглавие.

 1. Наредба за Адвокатските Възнаграждения
 2. Наредба за Безопасни Условия на Труд при Леене на Метали и Метални Сплави
 3. Наредба за Безопасността при Работа с Вибрации
 4. Наредба за Възнаграждението и Осигурителните Вноски
 5. Наредба за Възстановяване на ДДС на Данъчно Задължени Лица, Установени в ЕС
 6. Наредба за Допълнителните Възнаграждения на Военнослужещите и за Условията на Труд в Армията
 7. Наредба за Дългосрочните Командировки в Чужбина
 8. Наредба за Електронните Документи в Трудовото Досие на Служителя
 9. Наредба за Задължителната Застраховка за Трудова Злополука
 10. Наредба за Заплатите в Държавната Администрация
 11. Наредба за Защита при Работа с Химични Агенти
 12. Наредба за Здравните Изисквания към Определени Професии
 13. Наредба за Издаване на Визи
 14. Наредба за Изисквания за Безопасност и Опазване на Работещите
 15. Наредба за Касовите Апарати
 16. Наредба за Коефициентите за Рентабилност, Ефективност и Финансова Автономност
 17. Наредба за Медицинската Експертиза
 18. Наредба за Обезщетенията за Безработица
 19. Наредба за Обезщетенията и Помощите от ДОО
 20. Наредба за Обезщетенията и Помощите от ДОО (отм.) (отменен)
 21. Наредба за Обществения Превоз
 22. Наредба за Операторите на Ваучери за Храна
 23. Наредба за Определяне на Български Превозвачи по Международен Договор
 24. Наредба за Определяне на Реда и Размера за Заплащане на Продуктова Такса
 25. Наредба за Осигурителните Каси
 26. Наредба за Осигуряване на Заплащането на Разходите за Обучение на Студенти със Сключени Договори с Работодател
 27. Наредба за Осигуряване на Самоосигуряващите Се, Работещите в Чужбина и Морските Лица
 28. Наредба за Осчетоводяване на Разходи по Оперативни Програми
 29. Наредба за Осъществяването на Фискален Контрол
 30. Наредба за Осъществяването на Фискален Контрол (отменен)
 31. Наредба за Оценяването в Държавната Администрация
 32. Наредба за Пенсиите и Осигурителния Стаж
 33. Наредба за Положението на Държавните Служители
 34. Наредба за Посредническата Дейност по Наемане на Работа
 35. Наредба за Представяне в НОИ на Болничните Листове
 36. Наредба за Прилагане на Класификатора в Администрацията
 37. Наредба за Промяна на Участие и Прехвърляне на Средствата на Осигурено Лице от Един Пенсионноосигурителен Фонд в Друг
 38. Наредба за Работното Време, Почивките и Отпуските
 39. Наредба за Съхранение на Данните за Осигурените Лица
 40. Наредба за Таксиметровия Превоз
 41. Наредба за Технологичния Брак и Фирите
 42. Наредба за Трудовата Книжка и Трудовия Стаж
 43. Наредба за Трудови Злополуки
 44. Наредба за Трудовите Отношения между Екипажа на Кораба и Притежателя му
 45. Наредба за Трудовите и Осигурителните Отношения на Изпратените в Чужбина Български Граждани
 46. Наредба за Уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ
 47. Наредба за Цените на Земеделските Земи
 48. Наредба за Ценните Книжа
 49. Наредба относно Декларацията за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
 50. Наредба относно Сигурността при Работа с Изкуствени Оптични Лъчения