Софийски градски съд

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

  1. РЕШЕНИЕ № 5077 ОТ 09.07.2012 Г. ПО ГР. Д. № 1174/2012 Г. НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

    Законна ли е заповедта за уволнение на служител поради намален обем на работа на предприятието, когато подборът е бил проведен едновременно за две длъжности?