Софийски градски съд

  1. СГС - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ****/****

    Законна ли е заповедта за уволнение на служител поради намален обем на работа на предприятието, когато подборът е бил проведен едновременно за две длъжности?