Районен съд

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

  1. РЕШЕНИЕ №377 ОТ 23.07.2013 Г. ПО А.Н.Д. № 652/2013 Г., РАЙОНЕН СЪД- ВРАЦА

    Какъв трябва да бъде броят на съкратените лица, за да може да се докаже масово уволнение?

  2. РЕШЕНИЕ № 653 ОТ 28.06.2013 Г. ПО А.Н.Д. № 1152/2013 Г., РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ

    Длъжен ли е работодател, който има намерение да прави масови уволнения, да проведе консултации, ако работниците нямат синдикална организация и не излъчат свои представители?