Районен съд

  1. РС Русе - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ****/****

    Длъжен ли е работодател, който има намерение да прави масови уволнения, да проведе консултации, ако работниците нямат синдикална организация и не излъчат свои представители?

  2. РС Враца - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

    Какъв трябва да бъде броят на съкратените лица, за да може да се докаже масово уволнение?