Ресурси:

  1. Брой календарни и работни дни между две дати

    Калкулаторът се използва за:

    а) изчисляване на броя работни и календарни дни между две дати, като изчислението включва както началната, така и крайната дата;

    б) изчисляване на начална или крайна дата при зададен брой календарни или работни дни.

  2. Изтичане на предизвестие за прекратяване на ТД
абонамент