Календари

  1. Брой Календарни и Работни Дни между Две Дати

    Калкулаторът се използва за:

    а) изчисляване на броя работни и календарни дни между две дати, като изчислението включва както началната, така и крайната дата;

    б) изчисляване на начална или крайна дата при зададен брой календарни или работни дни.

  2. Изтичане на Предизвестие за Прекратяване на ТД

    Калкулаторът е предназначен за служители и ТРЗ експерти, които искат изчислят кога изтича предизвестие за прекратяване на трудов договор и от кога договорът се счита за прекратен.