Закони

 1. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2008 г. (отменен)
 2. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2009 г. (отменен)
 3. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2010 г. (отменен)
 4. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2011 г. (отменен)
 5. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 г. (отменен)
 6. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2013 г. (отменен)
 7. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2014 г. (отменен)
 8. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2015 г. (отменен)
 9. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2016 г. (отменен)
 10. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2017 г. (отменен)
 11. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2018 г. (отменен)
 12. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2019 г. (отменен)
 13. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2020 г. (отменен)
 14. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2021 г. (отменен)
 15. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2022 г.
 16. Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица - Разпоредби за Международно Данъчно Облагане
 17. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1993 г.
 18. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1994 г.
 19. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1995 г.
 20. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1996 г.
 21. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1997 г.
 22. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1998 г.
 23. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1999 г.
 24. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2000 г.
 25. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2001 г.
 26. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2002 г.
 27. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2003 г.
 28. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2004 г.
 29. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2005 г.
 30. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2006 г.
 31. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2007 г.
 32. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2008 г.
 33. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2009 г.
 34. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2010 г.
 35. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2011 г.
 36. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2012 г.
 37. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2013 г.
 38. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2014 г.
 39. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2015 г.
 40. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2016 г.
 41. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2017 г.
 42. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2018 г.
 43. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2019 г.
 44. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2020 г.
 45. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2021 г.
 46. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2022 г.
 47. Закон за Извънредното Положение
 48. Закон за Корпоративното Подоходно Облагане - Разпоредби за Международно Данъчно Облагане
 49. Закон за Статистиката на Вътресъюзната Търговия със Стоки (загл. изм. - ДВ, бр. 61 от 2022 г.)
 50. Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел