Закони

 1. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2002 г. (отменен)
 2. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2003 г. (отменен)
 3. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2004 г. (отменен)
 4. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2005 г. (отменен)
 5. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2006 г. (отменен)
 6. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2007 г. (отменен)
 7. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2008 г. (отменен)
 8. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2009 г. (отменен)
 9. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2010 г. (отменен)
 10. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2011 г. (отменен)
 11. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 г. (отменен)
 12. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2013 г. (отменен)
 13. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2014 г. (отменен)
 14. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2015 г. (отменен)
 15. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2016 г. (отменен)
 16. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2017 г. (отменен)
 17. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2018 г. (отменен)
 18. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2019 г. (отменен)
 19. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2020 г. (отменен)
 20. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2021 г. (отменен)
 21. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1993 г.
 22. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1994 г.
 23. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1995 г.
 24. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1996 г.
 25. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1997 г.
 26. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1998 г.
 27. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 1999 г.
 28. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2000 г.
 29. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2001 г.
 30. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2002 г.
 31. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2003 г.
 32. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2004 г.
 33. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2005 г.
 34. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2006 г.
 35. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2007 г.
 36. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2008 г.
 37. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2009 г.
 38. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2010 г.
 39. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2011 г.
 40. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2012 г.
 41. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2013 г.
 42. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2014 г.
 43. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2015 г.
 44. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2016 г.
 45. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2017 г.
 46. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2018 г.
 47. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2019 г.
 48. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2020 г.
 49. Закон за Държавния Бюджет на Република България за 2021 г.
 50. Закон за Юридическите Лица с Нестопанска Цел