Апелативен съд

 1. АпС София - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Може ли изпълнителен директор да бъде освободен от поста си заради неизпълнение на договора за управление, в случай че вече е освободен от отговорност?

 2. АпС София - Решение № **** от **.**.**** по Гражд. Дело № ***/****

  Създаването на Работен комитет, занимаващ се с проблемни сделки на дружество, освобождава ли от отговорност изпълнителния му директор?

 3. АпС София - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Как се доказва скрито съучастие, за да се обяви в несъстоятелност търговец, прикривал неплатежоспособен длъжник?

 4. АпС София - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ****/****

  Как се доказва прикрита търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник, за да се иска несъстоятелност на дружеството, прикриващо търговската дейност?

 5. АпС Пловдив - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ***/****

  Може ли да се позове на хипотезата за настъпила „стопанска непоносимост” изпълнител по договор, който е изпаднал в забава непосредствено преди настъпване на непредвидените обстоятелства?

 6. АпС Варна - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ***/****

  Може ли да се направи възражение за настъпила „стопанска непоносимост”, когато изпълнител по договор е изпаднал в забава?

 7. АпС София - Решение № *** от **.**.**** по Търг. Дело № ***/****

  Може ли да се направи възражение за настъпила „стопанска непоносимост”, когато вече е заведено производство за изплащане на дължими суми по договор?