Апелативен съд

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. РЕШЕНИЕ №761 ОТ 03.04.2017 Г. ПО Т. Д. № 973/2017 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ

  Може ли да се направи възражение за настъпила „стопанска непоносимост”, когато вече е заведено производство за изплащане на дължими суми по договор?

 2. РЕШЕНИЕ №219 ОТ 25.07.2013 Г. ПО Т. Д. №383/2013 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ВАРНА

  Може ли да се направи възражение за настъпила „стопанска непоносимост”, когато изпълнител по договор е изпаднал в забава?

 3. РЕШЕНИЕ №253 ОТ 17.05.2013 Г. ПО Т. Д. № 322/2013 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

  Може ли да се позове на хипотезата за настъпила „стопанска непоносимост” изпълнител по договор, който е изпаднал в забава непосредствено преди настъпване на непредвидените обстоятелства?

 4. РЕШЕНИЕ № 168 ОТ 26.01.2015 Г. ПО Т. Д. № 3435/2014 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

  Как се доказва прикрита търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник, за да се иска несъстоятелност на дружеството, прикриващо търговската дейност?

 5. РЕШЕНИЕ №168 ОТ 26.01.2015 Г. ПО Т. Д. № 3435/2014 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

  Как се доказва скрито съучастие, за да се обяви в несъстоятелност търговец, прикривал неплатежоспособен длъжник?

 6. РЕШЕНИЕ № 1564 ОТ 04.07.2017 Г. ПО ГР. Д. № 114/2017 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

  Създаването на Работен комитет, занимаващ се с проблемни сделки на дружество, освобождава ли от отговорност изпълнителния му директор?

 7. РЕШЕНИЕ № 1564 ОТ 04.07.2017 Г. ПО ГР. Д. № 114/2017 Г. НА АПЕЛАТИВЕН СЪД – СОФИЯ

  Може ли изпълнителен директор да бъде освободен от поста си заради неизпълнение на договора за управление, в случай че вече е освободен от отговорност?