Административен съд

 1. АС София Област - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № ***/****

  Към кой момент трябва да се сключи трудов договор с новопостъпващ служител?

 2. АС София Град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Възниква ли задължение за внасяне на данък върху доход от лихви на чуждестранно лице, ако лихвите не са отчетени като разход в счетоводните книги?

 3. АС Бургас - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Дело № **/****

  Трябва ли да се облагат с данък върху доходите командировъчни, ако не са документално доказани?

 4. АС Силистра - Решение № *** от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

  Какво трябва да се обсъди на консултации с представителите на работниците във връзка с масови уволнения?

 5. АС Русе - Решение № от **.**.**** по Адм. Нак. Дело № ***/****

  Как се доказва проведена консултация с представители на работниците при масови уволнения?

 6. АС София-град - Решение № **** от **.**.**** по Адм. Дело № ****/****

  Предоставянето на услуги от сдружение, регистрирано в обществена полза срещу заплащане на членски внос, представлява ли облагаема доставка по смисъла на ЗДДС?