Административен съд

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

 1. РЕШЕНИЕ №1617 ОТ 11.03.2019 Г. ПО АДМ.Д. №5390/2018 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД

  Предоставянето на услуги от сдружение, регистрирано в обществена полза срещу заплащане на членски внос, представлява ли облагаема доставка по смисъла на ЗДДС?

 2. РЕШЕНИЕ № ОТ 20.12.2013 Г. ПО А.Н.Д. № 525/2013 Г., АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РУСЕ

  Как се доказва проведена консултация с представители на работниците при масови уволнения?

 3. РЕШЕНИЕ №183 ОТ 28.10.2013 Г. ПО А.Н.Д. №187/2013 Г., АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СИЛИСТРА

  Какво трябва да се обсъди на консултации с представителите на работниците във връзка с масови уволнения?

 4. РЕШЕНИЕ №992 ОТ 17.05.2018 Г. ПО АДМ.Д. № 87/2018 Г., НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС

  Трябва ли да се облагат с данък върху доходите командировъчни, ако не са документално доказани?

 5. РЕШЕНИЕ №4175 ОТ 19.06.2018 Г. ПО АДМ.Д. №5244/2017 Г., НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД

  Възниква ли задължение за внасяне на данък върху доход от лихви на чуждестранно лице, ако лихвите не са отчетени като разход в счетоводните книги?

 6. РЕШЕНИЕ № 164 ОТ 21.03.2011 Г. ПО АДМ. Д. № 983/2010 Г., 3 ЧЛ. С-В НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ОБЛАСТ

  Към кой момент трябва да се сключи трудов договор с новопостъпващ служител?