Указание от МФ

  1. МФ - Указание изх. № УК-* от **.**.****

    Как се облагат доставките на услуги, свързани с дарителски кампании за набиране на парични средства чрез SMS или телефонно обаждане?