Ресурси:

  1. Проста и Сложна Лихва за Период
  2. Законна Лихва за Период
  3. Инфлация, ОЛП или Euribor за Период
  4. Валутен калкулатор

    Калкулаторът служи за преизчисляване (превалутиране) на сума от една валута в друга, за избран ден, като превалутирането се извършва по курса на двете валути към лева, определен от БНБ за съответния ден.

абонамент