Решение на ВС

Тук ще стои подробно описание за конкретния вид ресурс.

Ресурси:

  1. РЕШЕНИЕ №1016 ОТ 22.02.1995 Г. ПО ГР.Д. №461/1994 Г., III Г.О. НА ВС

    Допустимо ли е работодател едностранно да промени мястото на работа на служител?