Решение на ВС

  1. ВС - Решение № **** от **.**.****, по Гражд. Дело № ***/****

    Допустимо ли е работодател едностранно да промени мястото на работа на служител?