Стаж

 1. Сбор Осигурителен Стаж за Период

  Калкулаторът се използва за изчисляване сбора на осигурителен стаж на служител в години, месеци, дни и часове, за определен период от време, при различни работодатели.

 2. Осигурителен Стаж за период

  Калкулаторът изчислявава осигурителен стаж на служител в години, месеци, дни и часове, за определен период от време, при трета категория труд.

  Калкулаторът дава възможност стажът да се изчислява по два метода:

  1. Съгласно измененията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с ПМС №39 от 11.03.2005 г. – чрез този метод дните от осигурителния стаж в пълен месец се изчисляват спрямо календарни дни, като всеки пълен месец се замества от 21 дни.
  2. Съгласно чл.38, ал.10 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чрез този метод дните от осигурителният стаж в пълен месец се изчисляват в брой отработени работни дни.
 3. Сбор Трудов Стаж за Период

  Калкулаторът се използва за изчисляване сбора на трудов стаж на служител при различни работодатели и/или на различни длъжности.

 4. Приравняване на 1-ва и 2-ра Категория Труд към 3-та

  Калкулаторът се използва за превръщане на трудов стаж от първа и втора категория труд към трета категория труд, който е необходим при пенсиониране.

 5. Трудов Стаж за Период

  Калкулаторът изчислява трудов стаж на служител в години, месеци и дни, за определен период от време, съобразно почивните и празнични дни, при трета категория труд.

  Калкулаторът дава възможност стажът да се изчислява по два метода:

  1. Съгласно Инструкцията на НОИ – дните от трудовия стаж в непълен месец се изчисляват в брой календарни дни, като в т.ч. се броят почивните и празничните дни;

  2. Съгласно Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж – дните от трудовия стаж в непълен месец се изчисляват в брой работни дни.