Как се облага доход на физическо лице, придобит по граждански договор, за сума под минималната работна заплата?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 1008 уникалност: 95.6%

Фактическа обстановка

На 15.08.2020 г. физическо лице сключва граждански договор с дружество Алфа ООД за брутната сума от 700 лв. За август лицето няма други източници на доходи и не е регистрирано като самоосигуряващо се лице.

Въпроси

Какви задължения ще възникнат за дружество и за физическо лице, сключили граждански договор за сума под минималната работна заплата?

Становище

скрито платено съдържание: 451 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;