Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 11 октомври 2023 1405 уникалност: 97.2%

Фактическа обстановка

Сключен е граждански договор със счетоводител за изготвяне на годишни финансови отчети. Счетоводителят се намира в отпуск за отглеждане на дете, който е до 410 календарни дни. Работата по договора ще се извършва в рамките на 3 месеца (от февруари до април) и е уговорено месечното възнаграждение да бъде 1 000 лв. – т.е. общо 3 000 лв. за целия период.

Въпроси

Дължат ли се осигуровки за възнаграждение по граждански договор, ако служител работи на трудов договор, но се намира в отпуск по майчинство?

Становище

скрито платено съдържание: 141 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;