Дължат ли се осигуровки при срочен трудов договор, когато служителят е в отпуск по майчинство по основен трудов договор?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1426 уникалност: 80.6%

Фактическа обстановка

Сключен е срочен трудов договор за допълнителен труд със счетоводител за изготвяне на годишни финансови отчети. Счетоводителят се намира в отпуск за отглеждане на дете (до 410 календарни дни) при основния си работодател. Работата по срочния договор ще се извършва в рамките на 3 месеца (от февруари до април) и е уговорено месечното възнаграждение да бъде 1 000 лв. – т.е. общо 3 000 лв. за целия период.

Въпроси

Дължат ли се осигуровки и данък върху възнаграждението по срочен трудов договор за допълнителен труд, когато лицето е в отпуск за отглеждане на дете по първия си трудов договор при основния си работодател?

Становище

скрито платено съдържание: 336 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;