Как се облагат доходите от аренда на земеделска земя?

Гинка Златева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 23 януари 2023 1558 уникалност: 92.5%

Фактическа обстановка

Физическо лице отдава под аренда земеделска земя. Срокът на договора е 20 години, а арендатор е Дружество. Уговорената цена на договора за период от 1 година е 18 000 лв.

Въпроси

Как се облагат доходи от аренда на земеделска земя, ако арендодател е физическо лице, а арендатор – дружество?

Дължи ли физическо лице осигурителни вноски върху доход от аренда?

Становище

скрито платено съдържание: 399 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;