Какъв е размерът и редът за ползване и изплащане на отпуск по бащинство?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 11 октомври 2023 1582 уникалност: 82.9%

Фактическа обстановка

Служител работи при условията на безсрочен трудов договор. Ражда му се дете и иска да ползва отпуск по бащинство.

Въпроси

Какъв е размерът на отпуска по бащинство?

Какъв е редът за ползване и изплащане на отпуск по бащинство?

Становище

скрито платено съдържание: 388 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;