Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?

Пламен Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 30 юни 2020 343 уникалност: 79.8%

Фактическа обстановка

Българско дружество трябва да командирова свой служител в дружество от същата група, но на територията на Германия. Периодът на командировката ще бъде 1 година, като с допълнително споразумение са уредени условията между страните по трудовото правоотношение за този период. Съгласно допълнителното споразумение българското дружество ще продължи да изплаща трудовото възнаграждение на служителя. За периода на командировката българското дружество ще внася осигуровки и ще плаща данъка на своя служител в изпращащата държава (т.е. България).

Въпроси

Когато българско дружество командирова служител в дружество от същата група, но в друга държава от ЕС, следва ли да уведоми приемащата държава, че той ще се осигурява в изпращащата?

Какво представлява Удостоверение А1?

Кой е органът, който издава Удостоверение А1?

Становище

скрито платено съдържание: 684 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 21 думи;