Какви осигуровки и данъци се дължат по граждански договор с пенсионер?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 11 октомври 2023 1510 уникалност: 86.2%

Фактическа обстановка

Пенсионер сключва граждански договор за изработка на дърворезба. Възнаграждението е в размер на 5 000 лв. и е уговорено да се изплати на два пъти – веднъж авансово и веднъж накрая, при предаване на готовата продукция.

Въпроси

Какви данъци и осигуровки се дължат по граждански договор, ако изпълнителят по договора е пенсионер?

Становище

скрито платено съдържание: 223 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;