Как се отчитат социални разходи за храна, предоставена в натура?

чака актуализация версия: 7 април 2020 952 уникалност: 81.6%

Фактическа обстановка

Управителят на Дружество, регистрирано по ЗДДС, по искане на персонала решава от следващия месец да им предоставя храна от близкия магазин, от който ще му бъде издавана фактура на стойност 1 400 лв. без ДДС. Служителите на Дружеството са 35, като всеки от тях ще получава всеки месец хранителни продукти на стойност 40 лв. без ДДС.

Въпроси

Какво е данъчното и счетоводното третиране на разходи за храна, предоставена в натура от работодател на служители?

Становище

скрито платено съдържание: 307 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 17 думи;