Какъв е срокът, в който работодател трябва да представи болничен в НОИ?

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 11 март 2021 1292 уникалност: 81.3%

Фактическа обстановка

На служител е издаден болничен на 26.07.2021 г. Служителят представя на своя работодател болничния на 23.08.2021 г. Болничният е за период от 20 дни.

Въпроси

В какъв срок работодателят трябва да представи в НОИ болничен на служител?

В какъв срок НОИ изплаща обезщетението за временна неработоспособност?

Становище

скрито платено съдържание: 221 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 6 думи;