Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 7 март 2023 1653 уникалност: 92.5%

Фактическа обстановка

Физическо лице сключва граждански договор, като декларира писмено пред платеца на дохода, че е самоосигуряващо се лице.

Въпроси

Дължи ли осигурителни вноски и данък върху дохода възложител по граждански договор, който изплаща суми на самоосигуряващо се лице?

Издава ли се сметка за изплатени суми при плащане по граждански договор със самоосигуряващо се лице?

Становище

скрито платено съдържание: 152 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;