Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 март 2022 515 уникалност: 84.6%

Фактическа обстановка

Физическо лице сключва граждански договор, като декларира писмено пред платеца на дохода, че е самоосигуряващо се лице.

Въпроси

Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?

Становище

скрито платено съдържание: 176 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;