Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 7 март 2023 1251 уникалност: 84.6%

Фактическа обстановка

Физическо лице сключва граждански договор, като декларира писмено пред платеца на дохода, че е самоосигуряващо се лице.

Въпроси

Подава ли работодател справка за изплатени суми по граждански договори на самоосигуряващи се лица?

Становище

скрито платено съдържание: 176 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;