Кога един служител има право да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 ноември 2022 1324 уникалност: 94.1%

Фактическа обстановка

Служителка се завръща на работа след двегодишен отпуск по майчинство и казва на работодателя си, че иска да ползва 1 месец неплатен отпуск, който е за отглеждане на дете до 8-годишна възраст.

Въпроси

При какви условия един служител има право да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст?

Становище

скрито платено съдържание: 280 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;