Как се третира обезщетението за оставане без работа от гледна точка на признаването му за трудов и осигурителен стаж?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 1 ноември 2022 1648 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Служител е освободен, считано от 30.05.2020 г., поради съкращаване на щата в предприятието, в което работи (чл.328, ал.1, т.2 от КТ). След един месец той представя необходимите документи, с които удостоверява, че за последния месец не е сключвал трудов договор и не е получавал обезщетения. Предприятието му дължи обезщетение на основание оставане без работа след съкращаването му – за период от един месец.

Въпроси

Признава ли се за трудов стаж времето, в което служител получава обезщетение за оставане без работа?

Признава ли се за осигурителен стаж времето, в което служител получава обезщетение за оставане без работа?

Какви вписвания се правят в трудовата книжка на служител, който получава обезщетение за оставане без работа?

Становище

скрито платено съдържание: 260 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 10 думи;