Как се отчита граждански договор с физическо лице, упражняващо свободна професия?

Димитър Мавродиев
Директор "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 19 април 2022 165 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

На 10.03.2022 г. физическо лице, упражняващо свободна професия, сключва граждански договор с Алфа ООД на стойност 1 000 лв. за изпълнението на поръчка.

Въпроси

Какви задължения ще възникнат за дружество и за самоосигуряващо се лице, сключили граждански договор?

Становище

скрито платено съдържание: 546 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 19 думи;