Зачита ли се трудов стаж по договор за управление и контрол?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 16 март 2022 1834 уникалност: 94.2%

Фактическа обстановка

Управител на дружество е назначен на договор за управление и контрол през февруари 2010 г. До този момент той има натрупан над 10 г. стаж на тази позиция.

Въпроси

Зачита ли се трудов стаж по договор за управление и контрол?

Как се удостоверява осигурителният стаж по договор за управление и заверява ли се осигурителна книжка за него?

Становище

скрито платено съдържание: 242 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 8 думи;