Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 757 уникалност: 81.3%

Фактическа обстановка

Служител с прекратен трудов договор желае да се регистрира на борсата на труда като безработно лице. През последните 3 години лицето е работило при един и същ работодател. Преди да започне работа при въпросния работодател, служителят не е упражнявал трудова дейност и съответно има прекъсване в осигуряването за период от 2 месеца.

Въпроси

Може ли служител да получава обезщетение за безработица, ако е имал прекъсване в осигуряването?

Становище

скрито платено съдържание: 262 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;