Съдебна Практика към тема Ревизионни Актове и Глоби

 1. РЕШЕНИЕ № 6022 ОТ 18.05.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 2089/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 2. РЕШЕНИЕ № 11441 ОТ 27.10.2016 Г. ПО АДМ. Д. № 7166/2015 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 3. РЕШЕНИЕ № 2691 ОТ 22.02.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 10227/2018 Г., VІІІ ОТД. НА ВАС
 4. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 16.07.2009 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2009 Г., ОСК НА ВАС
 5. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 ОТ 16.07.2009 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2009 Г., ОСК НА ВАС
 6. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 10.05.2011 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 7/2010 Г., ОСК НА ВАС
 7. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №6 ОТ 30.06.2015 Г. ПО ТЪЛК.Д. №4/2013 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ
 8. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 30.05.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ
 9. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 20.07.2010 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2010 Г., ОСК НА ВАС
 10. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 26.02.2014 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2013 Г., ОСК НА ВАС
 11. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №3 ОТ 16.04.2013 Г. ПО ТЪЛК.Д. №1/2012 Г., ОСК НА ВАС
 12. РЕШЕНИЕ № 82 ОТ 04.01.2019 Г. ПО АДМ. Д. № 14282/2017 Г., VІ ОТД. НА ВАС
 13. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
 14. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2 ОТ 23.03.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 1/2014 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ
 15. ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 15.03.2017 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2016 Г., ОСС НА ВАС, I И II КОЛЕГИЯ
 16. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
 17. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
 18. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
 19. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
 20. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
 21. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
 22. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
 23. ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 19.05.2015 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 2/2014 Г., ОСК НА ГК НА ВКС I И II КОЛЕГИЯ НА ВАС
абонамент